Begrotingen


De begroting is de financiƫle vertaling van uw ondernemersbeleid voor het komende jaar. Daarin verwerkt u als ondernemer de doelstellingen die u voor de onderneming voor ogen hebt - u, als ondernemer, maakt een inschatting van de baten en lasten voor het komende jaar.

Hoewel de ondernemer zelf de gegevens voor een op te stellen begroting aan moet dragen ( wie heeft immers zo veel kennis van zijn onderneming als de ondernemer zelf ), kan Jan Brink u behulpzaam zijn bij het opstellen van de begroting.

Daarnaast kan Jan Brink alle begrotingsgegevens in een begrotingsverslag verwerken, dat de leidraad kan vormen voor het nieuwe jaar. Met de begroting hebt u een "gereedschap" in handen waarmee u de prestaties van uw onderneming in het bewuste (begrotings) jaar kunt meten en eventueel beslissingen kunt nemen.