Omzetbelasting


Administratiekantoor Jan Brink kan voor u periodiek de aangiften verzorgen van de omzetbelasting. Daarbij wordt aansluiting gezocht met de in het grootboek verantwoorde omzet, zodat u zeker weet dat de juiste bedragen aan BTW worden afgedragen en anderzijds de juiste bedragen aan BTW in aftrek worden gebracht.

Indien Administratiekantoor Jan Brink ook de jaarrekening voor u opstelt kan op basis van alle periodieke aangiften met betrekking tot het verslagjaar een totale BTW rekening gemaakt worden, waardoor u zekerheid hebt over de juistheid van het totaal van de afgedragen omzetbelasting.