Jaarrekening


Het opstellen van de Jaarrekening:
  • waarin de kosten overeenkomen met de periode waarop ze betrekking hebben
  • er rekening wordt gehouden met de zogenaamde "overlopende posten" (ook wel "transitoria" genoemd)
  • waarin de afschrijvingen definitief worden geboekt en de activaregisters worden bijgewerkt
  • waarin een BTW rekening over het gehele verslagjaar gemaakt kan worden met daarbij de aansluiting op de BTW aangiften
  • waarin specificaties van diverse balansrekeningen gemaakt kunnen worden
  • indien gewenst een jaarrekeningverslag gemaakt kan worden, bestaande uit de balans, de waarderingsgrondslagen en de resultatenrekening en een toelichting